Felhasználható bizonyítékként egy jogellenesen készített hang- vagy videófelvétel?

2022.01.14

Titokban felvettem a házastársammal folytatott vitánkat. Benyújthatom a felvételt a válóperben? A folytatásból kiderül!


A titokban készült felvétel jogsértő és nem felhasználható!

A hatályos jogszabályok szerint jogsértő és perben nem felhasználható egy olyan a bizonyítási eszköz (például hang- vagy képfelvétel), illetve annak elkülöníthető része, 

  • amelyet az élethez és testi épséghez fűződő jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel szereztek meg, illetve állítottak elő,
  • amely egyéb jogsértő módon keletkezett,
  • amelyet jogsértő módon szereztek meg, vagy
  • amelynek a bíróság elé terjesztése személyiségi jogot sértene.
Ha úgy készítünk felvételt, hogy a felvételen szereplő másik fél ahhoz nem járult hozzá, egy jogsértő felvétel jön létre, amit így perben nem használhatunk majd fel.

Ptk. 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]

(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.


A kivétel és a kisegítő szabály - amikor mégis felhasználható egy jogsértő felvétel!

A jogsértő bizonyítási eszközt a bíróság kivételesen

a) a jogsérelem sajátosságát és mértékét,
b) a jogsérelemmel érintett jogi érdeket,
c) a jogsértő bizonyíték tényállás felderítésére gyakorolt hatását,
d) a rendelkezésre álló egyéb bizonyítékok súlyát, és
e) az eset összes körülményeit

mérlegelve mégis figyelembe veheti.

E körben jelentőséget lehet tulajdonítani többek között a felvétel keletkezési körülményeinek (például a jogaiban sértett személy tudott vagy számíthatott-e a bizonyíték elkészítésére, a bizonyíték bizalmas felhasználásra készült-e (pl. egy családi felvétel) vagy esetleg kifejezetten a bizonyítás céljára). 

Mérlegelni lehet a bizonyítási eszközt jogellenesen készítő, illetve megszerző személy e magatartásának és a jogaiban sértett személy magatartásának egymáshoz viszonyított felróhatóságát is, így jelentősége lehet annak, milyen okból, illetve céllal, milyen helyzetben került sor a jogellenes magatartásra. Aki például a szomszédjogot sértő magatartást rögzíti, jogellenesen jár el ugyan, de felróhatósága a jogellenesség talaján álló szomszéddal szemben értékelhető olyan csekélyebb súlyúként, ami indokolttá teheti a bíróság kivételes engedélyét. 

Kisegítő szabály, hogy amennyiben a bíróság ezen szempontokat mérlegelve sem talál figyelembe vehetőnek egy jogsértő felvételt, és a perben jelentős tényt a bizonyító fél más módon bizonyítani nem képes, a bíróság a bizonyítási szükséghelyzet szabályait alkalmazhatja (ha annak egyéb feltételei is fennállnak). Ezekben az esetekben tehát a fél a szükséges bizonyításra képes lenne, de csak olyan jogsértő bizonyítási eszköz útján, amely a perben nem vehető figyelembe. Ilyen esetekben a bizonyításra alkalmas, de jogilag tiltott bizonyítási eszköz felhasználására nem kerül ugyan sor, de a bíróság - nyilvánvalóan az eset összes körülményének mérlegelésével - megfordíthatja a bizonyítási terhet.

Konkrét kérdése van?
Forduljon hozzánk bizalommal:

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd
E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu
TEL: 06 (20) 211 - 7758

Kivétel a kivétel alól!

Alkivételnek minősül, és ún. abszolút felhasználási tilalom érvényesül az élethez és testi épséghez fűződő jog megsértésével vagy erre irányuló fenyegetéssel megszerzett, illetve előállított felvétel esetén, ilyen bizonyítási eszközt tehát semmilyen körülmények között nem használhatunk fel a per során.

Egyéb jogkövetkezmények!

Végül rendkívül fontos azon szabály ismerete, miszerint egy jogsértő bizonyítási eszköz perben való felhasználása az azt felhasználó fél büntetőjogi, szabálysértési, illetve polgári jogi felelősségét nem érinti.

Azaz, még ha az eljárási szabályok alapján a bíróság - kivételesen - el is fogadja a titokban készült felvételünket a perben, és ennek segítségével meg is nyerjük az eljárást, ez önmagában nem fogja kizárni, hogy a jogsértő módon készült felvétel miatt egyéb eljárásban a felelősségünket megállapítsák.

* * *

A jelen bejegyzés - műfaji sajátosságaira is tekintettel - csak a szabályok lényegét tudja ismertetni, így kifejezett probléma esetén forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén.

Amennyiben a jövőben is szeretne hasonló praktikus szabályokról közérhetően értesülni, kövessen minket facebookon oldalunk lájkolásáva.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VII. Ker. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu