3 tény amit nem tudott a sérelemdíjról

2019.04.30

Megharapott a szomszéd kutyája, de nincs semmilyen számlával igazolható károm, akkor is jogosult vagyok sérelemdíjra? Megsértették a jóhírnevemet, de nem tudom bizonyítani, hogy ezzel milyen kár ért, hogyan kaphatok sérelemdíjat?

Hazánkban néhány éve váltotta fel az ún. nem vagyoni kártérítés jogintézményét a sérelemdíj.

Mi a lényege? Kinek jár? Mikor jár? Mit kell bizonyítanom hozzá?

A folytatásból kiderül.

A sérelemdíj gyakorlatilag egy kompenzációs eszköz, amivel a jog megpróbálja helyreállítani bizonyos jogsértések által okozott sérelmeket. Így akit személyiségi jogában megsértenek, sérelemdíjat követelhet az őt ért nem vagyoni sérelemért.

Nézzük a részleteket.

1. Nem kell bizonyítani

A sérelemdíjra való jogosultsághoz a jogsértés tényén kívül további hátrány bekövetkeztének bizonyítása nem szükséges (azaz, ha például megsérti valaki a magántitkomat, vagy a fenti példa szerint megharap a szomszédom kutyája, nem kell bizonyítanom, hogy ez nekem mekkora hátrányt jelent, milyen kár ért, önmagában a jogsértés ténye megalapozza a sérelmdíj iránti igényemet).  

2. Gyakorlatilag bármilyen sérelem esetén jár

Sérelemdíjra az jogosult, akit személyiségi jogában sértenek meg.

A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen:

a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jóhírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.


3. A jolly joker szabály

A fenti ún. nevesített személyiségi jogokon kívül a hatályos Ptk. a személyiségi jogokat általánosan is védelem alá helyezi a következők szerint:

Ptk. 2:42. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy törvény és mások jogainak korlátai között személyiségét, így különösen a magán- és családi élet, az otthon, a másokkal való - bármilyen módon, illetve eszközzel történő - kapcsolattartás és a jóhírnév tiszteletben tartásához való jogát szabadon érvényesíthesse, és hogy abban őt senki ne gátolja.

(2) Az emberi méltóságot és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani. A személyiségi jogok e törvény védelme alatt állnak.

A fentiek alapján gyakorlatilag bármilyen sérelem esetén jogosultak vagyunk a sérelmdíjban megnyilvánuló kompenzációra.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu