Ingatlant vásárol? Ezt a 3 kérdést mindenképpen tegye fel előtte!

2018.07.18

* 3 perces olvasási idő *

Az ingatlanvásárlás sok szempontból egy bonyolult, energiaigényes feladat (ahogyan az értékesítés is). Jelen bejegyzés - egy jogi bloghoz hűen - az ingatlanvásárlás jogi aspektusait, azok közül is a szerződéskötést megelőző legfontosabb vevői teendőket, mégpontosabban pedig azokat a legfontosabb kérdéseket tárgyalja, amit vevőként mindenképpen érdemes feltennünk vásárlás előtt.

1. Van-e teher az ingatlanon?

Vevőként a legfontosabb teendőnk mielőtt bármilyen okiratot aláírnánk: a tulajdoni lap részletes átvizsgálásával meggyőződni arról, hogy mit rögzít a közhiteles ingatlan-nyilvántartás. 

Jelzálogjog, végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom és még számtalan olyan egyéb teher nehezítheti vagy egyenesen akadályozhatja meg ugyanis a tulajdonszerzésünket, ami a tulajdoni lap ellenőrzése után kiküszöbölhető. 

Fontos, hogy a tulajdoni lap, amit vizsgálunk, a lehető legfrissebb legyen és hiteles forrásból származzon.

2. Ki pontosan az ingatlan tulajdonosa?

Hatalmas jogi problémát okozhatunk magunknak vevőként, ha előzetesen nem győződünk meg hitelt érdemlő módon az eladó személyéről, illetve az ingatlan pontos jogi helyzetéről. 

Ha nem a tulajdoni lapon szereplő személy vagy cég kínálja eladásra az ingatlant, ha haszonélvezeti jog szerepel a nyilvántartásban vagy ha a házastársak közül csak az egyik fél szerepel eladóként, különösen indokolt az utánajárás.

A fenti kockázati tényezők mellett számos egyéb gyanús körülmény is felmerülhet, de amit érdemes megfogadni: minden esetben - még akkor is, ha egyébiránt teljesen rendben lévőnek tűnik a helyzet - hitelt érdemlő módon győződjünk meg az eladó személyéről és az ingatlan pontos jogi helyzetéről.

3. Van-e elővásárlásra jogosult?

Amennyiben valaki elővásárlási joggal rendelkezik a megvásárolni kívánt ingatlanra, egyoldalú nyilatkozatával megvásárolhatja azt a vevő által ajánlott feltételekkel. 

Elővásárlási jog a törvény erejénél fogva (pl. közös tulajdon esetén a tulajdonostársaknak), vagy a felek rendelkezése alapján állhat fenn. Utóbbira a legyakrabban társasházak esetén van példa, ugyanis társasházi lakások esetén az alapító okiratban kiköthető, hogy a tulajdonosoknak elővásárlási joguk van a lakásokra harmadik személyekkel szemben.

Minden esetben hívjuk fel tehát az eljáró ügyvéd figyelmét az elővásárlási joggal kapcsolatos utánajárásra is.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu