Utazási költségtérítés II. (mikor és mennyi?)

2018.08.28

* 5 perces olvasási idő *

A munkavállalóknak járó utazási költségtérítés alapvető fogalmainak és szabályainak tisztázása után most megvizsgáljuk, hogy 

(1) Közösségi közlekedéssel történő utazás esetén mikor és mennyi költségtérítés jár a munkavállalók részére,

(2) Kivételesen mikor köteles megtéríteni a munkáltató a településen belüli közösségi közlekedési költségeket (pl. BKK használata budapesti lakosként),

(3) Milyen feltételek fennállása szükséges ahhoz, hogy kivételesen a személygépjárművel történő munkába járási költséget is megrérítse a munkáltató.

(1) Közösségi közlekedéssel történő utazás esetén mikor és mennyi költségtérítés jár a munkavállalók részére

A munkáltatónak akkor kell megtérítenie a munkavállaló közösségi közlekedéssel történő munkába járását szolgáló bérlet vagy menetjegy árának legalább 86%-t, ha a munkavállaló
a) vasút 2. kocsiosztályán,
b) autóbuszjáraton,
c) HÉV-en,
d) hajón, kompon, vagy réven
utazik másik településről a munkavégzés helyére.

Azaz fontos, hogy településen kívülről történjen a munkába járás, amely esetben a bérlet/menetjegy 86%-át köteles a munkáltató megtéríteni.

(2) Kivételesen mikor köteles megtéríteni a munkáltató a településen belüli közösségi közlekedési költségeket (pl. BKK használata budapesti lakosként)

Amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét - annak földrajzi elhelyezkedése miatt - sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították, kivételesen a településen belüli közösségi utazás is munkába járásnak minősül, így a költségeit meg kell téríteni.

(3) Milyen feltételek fennállása szükséges ahhoz, hogy kivételesen a személygépjárművel történő munkába járási költséget is megrérítse a munkáltató. 

A személygépkocsival településen kívülről történő történő utazást akkor és annyiben köteles a munkáltató megtéríteni, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) a lakóhely és a munkahely között nincsen közösségi közlekedés,
b) van ugyan közösségi közlekedés, de a munkarend miatt nem vagy csak hosszú várakozással tudná igénybe venni,
c) ha súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni (ideértve ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja);
d) a munkavállalónak tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

Ezen esetekben a munkavállalónak az Szjtv. 25.§ (2) bekezdése szerinti összeg (jelenleg 15,-Ft/km) 60%-a jár (a lakóhely és a munkahely közötti közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével).

Sőt, egy kormányrendelet alapján a munkáltató a fenti c) (súlyos fogyatékosság) és d) (10 éven aluli gyermek) pontban említett munkavállaló esetében kivételesen a gépjárművel közigazgatási határon belül történő munkába járást is e rendelet szerinti munkába járásnak minősítheti (ez esetben köteles kivételesen a településen belüli személygépjárművel történő utazás költségeinek megtérítésére).

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu