Rendkívüli lehetőségek a munkáltatók kezében? (koronavírus a munkajogban III.)

2020.03.23

Magyarország Kormányának a koronavírus hatásait enyhíteni igyekvő rendkívüli intézkedései között rendkívüli munkajogi változások is megtalálhatóak. Nézzük melyek ezek!

A korábbiakban (2020.03.17.) már megvizsgáltuk a ránk váró rendkívüli hetek / hónapok munkajogi kérdéseit egyrészt a munkavállók, másrészt a munkáltatók szemszögéből is.

Munkavállalókat érintő legfontosabb kérdések:
Jár-e fizetés karantén alatt? (avagy koronavírus és munkajog I.)

Munkáltatók számára leghasznosabb tudnivalók:
Mit tehet a munkáltató járvány idején? (koronavírus és munkajog II.)


Mi változott azóta?

A 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet - mely a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről rendelkezik - az alábbi változásokat hozta 2020.03.19. napjától (a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig): 


I. Munkaidő-beosztás - változtatás azonnali is

A munkaidőt - az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel - a munkáltató osztja be legalább egy hétre, legalább egy héttel korábban írásban, közlés hiányában pedig az utolsó munkaidő-beosztás lesz az irányadó.

ÚJ SZABÁLY

A munkáltató - ha a gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel - akár "azonnali hatállyal" is módosíthatja a munkaidő-beosztást.

KORÁBBI SZABÁLY
A munkáltató csak a beosztás szerinti munkaidő kezdete előtt minimum 96 órával, vagyis legalább 4 nappal korábban módosíthatja az előzetesen közölt munkaidő-beosztást (ezt is csak akkor, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel). 


Konkrét kérdése van?

Forduljon hozzánk bizalommal:

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd
E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu 
TEL: 06 (20) 211 - 7758


II. Otthoni munkavégzés és távmunka - egyoldalúan is

Az otthoni munkavégzés nem ugyanaz, mint a távmunka. Az otthoni munkavégzés Munka Törvénykönyve szerinti maximális időtartam 44 munkanap lehet, a távmunkavégzés pedig korlátlan időtartamú. Különbség még, hogy a távmunkavégzésben főszabályként a munkavállaló munkarendje kötetlen, míg otthoni munkavégzés esetén kötött. 

ÚJ SZABÁLY

A munkáltató a távmunkavégzést is egyoldalúan elrendelheti a dolgozó számára. 

KORÁBBI SZABÁLY

Az otthoni munkavégzés elrendelésére eddig is jogosult volt egyoldalúan a munkáltató, azonban a távmunkavégzés csak közös megegyezéssel, a munkaszerződés módosításával volt lehetséges. 


III.
A Munka Törvénykönyvének felülírása (!)

A Munka Törvénykönyve abból az alaphelyzetből indul ki, hogy a munkavállaló érdekérvényesítési képessége a munkáltatóénál kisebb, így a munkavállaló érdekei (többlet) védelemre szorulnak, ennek szellemében főszabályként a felek még akkor sem térhetnek el az Mt.-ben foglaltaktól, ha azt (látszólag) mindketten szeretnék (azaz pl. akkor sem állapodhatnak meg raszolgamunkában ha abba kiszolgáltatott helyzete miatt bele is egyezne a munkavállaló).

ÚJ SZABÁLY
A munkavállaló és a munkáltató megállapodással (akár a munkavállaló hátrányára is) eltérhetnek a Munka Törvénykönyve szabályaitól.

KORÁBBI SZABÁLY
Az Mt. rendelkezéseitől csak a Törvényben kifejezetten nevesített esetekben illetve a munkavállaló javára térhettek el a felek.

* * *

A jelen bejegyzés - műfaji sajátosságaira is tekintettel - csak a munkajogi szabályok lényegét tudja ismertetni, így kifejezett probléma esetén forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeink bármelyikén. Amennyiben a jövőben is szeretne a legfontosabb jogi változásokről azonnal és érhetően értesülni,  kövessen minket facebookon oldalunk lájkolásáva.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd