Mikor érvényes egy végrendelet?

2019.10.15

Végrendelkezni a hatályos magyar jogszabályok alapján viszonylag szabadon lehetőségünk van, saját vagyonunkat annak (és úgy) jutatthatjuk, akinek (és ahogy) szeretnénk. Azonban létezik néhány olyan jogi megkötés, amelyekkel ha nem vagyunk tisztában, az alaposan kigondolt tervünk nem fog megvalósulni.


A megkötések fajtái

A megkötések egy része ún. anyagi jogi, tartalmi megkötés (pl. a kötelesrész intézménye, amelyre az arra jogosultak még végrendelkezés esetén is igényt tarthatnak a törvényi kivételeket leszámítva), míg más része ún. eljárási, formai megkötés

Jelen szakcikkben egy az utóbbiak közé tartozó megkötésről, a végrendelet formai érvényességi kellékeiről lesz szó. 


Végrendelkezni (például egy budapesti ingatlan tulajdonjogát átruházni) közvégrendelettel vagy írásbeli magánvégrendelettel lehet, illetve kivételes esetben szóbeli végrendelkezésnek is helye van. 

Az írásbeli magánvégrendelet

Írásbeli magánvégrendeletet olyan nyelven lehet érvényesen tenni, amelyet a végrendelkező ért, és amelyen sajátkezűleg írt végrendelet esetén írni, más által írt végrendelet esetén olvasni tud.


Mikor érvényes a végrendelet?

Az írásbeli magánvégrendelet alaki szempontból érvényes, ha 

a) készítésének ideje az okiratból kitűnik, 
b) a végrendelkező azt 

b1) sajátkezűleg írt végrendelet esetén elejétől végéig maga írja és aláírja;
b2) más által írt végrendelet esetén két tanú együttes jelenlétében aláírja, vagy ha azt már aláírta, az aláírást két tanú előtt, azok együttes jelenlétében a magáénak ismeri el, és a végrendeletet mindkét esetben a tanúk is - e minőségük feltüntetésével - aláírják; 

c) ha a végrendelet több különálló lapból áll, minden lapját folyamatos sorszámozással látták el, valamint a b2 esetben ezen felül minden lapját a végrendelkező és mindkét tanú aláírta.


Természetesen a fentiek csak a főszabályok, a vonatkozó jogszabályi előírások további részletszabályokat, kivételeket és alkivételeket is meghatároznak. 

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest V. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1074 Budapest, Rákóczi út 60. III/43. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu