Ki fizeti egy kerítés javítási költségeit? 

2019.02.27

Gyakran felmerülő beszéd- (illetve adott esetben vita-) téma lehet a kerítések fenntartásának, javításának, átalakításának költségviselése.

Kié a kerítés? Ha kitörik egy léc, kinek kell fizetnie a javítási költségeket? A szomszédomnak, vagy nekem kell lecserélnem az elkorhadt kerítést?

Kié a kerítés?

A kerítés tulajdonjoga, fenntartási kötelezettsége és költségei kapcsán abból kell kiindulnunk, hogy

🅰 a kerítést önként építették, vagy
🅱 kötelezően elrendelték a létesítését.

E körben fontos, hogy a hatályos szomszédjogi és építésjogi előírások csak nagyon szűk körben teszik kötelezővé a kerítésépítést, és az előírások döntően kizárólag arra vonatoznak, hogy ha épül kerítés, akkor az milyen korlátok között lesz előírásszerű.

Az építtető

Ha pedig nem kötelező előírás alapján épült egy adott kerítés, hanem azt önkéntesen építette valaki, akkor az az Ő (az építtető) tulajdona, azzal szabadon rendelkezhet (így azt szabadon, bármikor le is bonthatja), úgy és akkor javítja meg, ahogy csak akarja (jogszabályi korlátok között természetesen).

A jobb oldal legendája

Amennyiben egy adott telken mégis hatósági előírás alapján került sor kerítésépítésre (ez mindenképpen kivételes eset), akkor az OTÉK 44. § (7) bekezdése alapján a telektulajdonos az útról nézve a jobb oldali telekhatáron volt köteles azt megépíteni, és így köteles jelenleg is fenntartani az oldalkerítést (ha a helyi előírás ettől eltérőn rendelkezett, akkor pedig ahogy az előírás szólt az az irányadó). 

Tehát az a városi legenda, miszerint "mindenkié az útról nézve a jobb oldali telekhatáron épült kerítés", valószínűleg onnan ered, hogy ha a kötelező esetekre irányadó OTÉK szabályok alapján az a helyi szokás alakult ki, hogy mindenki önkéntesen (előírás hiányában is) a jobb oldali oldalkerítést építette meg, akkor a mai napig az a kerítés lesz az ingatlan aktuális tulajdonosának sajátja /de nem azért mert az van a jobb oldalon, hanem azért mert azt Ő illetve a jogelődje építette/. 

Összegzés

Összegezve és leegyszerűsítve: aki (vagy akinek a jogelődje) az adott kerítést építette, a kerítés annak a tulajdonában van, így az építő/építtető (mint tulajdonos) a jogszabályi keretek között teljesen szabadon rendelkezhet a kerítéssel. 

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu