Ha az Amazonas esőerdeje Magyarországon lenne

2019.08.27

Avagy szerinted hány év börtönbüntetést kapna hazánkban az elkövető? Egyáltalán szóba jöhet a szabadságvesztés?

A biodiverzitás, illetve egyáltalán az emberi élet szempontjából felbecsülhetetlen értékű (ős)erdők pusztulása tragédia. Sokan, sokféle szempontból elemezték már a kérdést, így jelen bejegyzés kizárólag (büntető)jogi nézőpontból vizsgálja meg az eseményeket.


A magyar Büntető Törvénykönyv szabályai

A hatályos Btk. több tényállását is megvalósíthatja egy erdőt felgyújtó személy (alapvetőn szándékától, az okozott károktól/séremektől függően), így többek között megvalósulhat:

a) környezetkárosítás
b) természetkárosítás
c) közveszély okozása
d) foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés
e) emberölés, vagy akár 
f) terrorcselekmény 
is. 


A fenti felsorlásból - többlet tényállási elemek hiányában - egy erdő felgyújtása esetén a környezetkárosítás ami mindenképpen megvalósul.


Környezetkárosítás

Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon

a) veszélyezteti,
b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre,
c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre,

bűntett miatt akár nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.


Amennyiben az erdők önértékei illetve az egész emberiség (és a teljes élővilág) létében betöltött kulcsszerepük illetve az általános erkölcsi előírások nem is lennének elegendőek, az akár 8 évig terjedő lehetséges szabadságvesztés büntetés fenyegetése (illetve ennek tudata (!), amihez akár jelen bejegyzés megosztásával is hozzájárulhatsz) talán képes éppen jó irányba billenteni valakit, akinek egy ilyen szörnyű tett megfordul a fejében.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd 

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu