Az ajándékozás 3+1 legfontosabb jogi tudnivalója (II. rész)

2017.03.03

A bejegyzés első részében az ajándékozási szerződés írásba foglalásáról (1.) és az ígért ajándék átadásának megtagadásáról (2.) írtam. Most az ajándék jogszerű visszakövetelési lehetőségeiről lesz szó.

3. Amikor jogszerűen visszakövetelhető az ajándék

Három kivételes esetben is jogszerűen van lehetőségünk a már átadott ajándék visszakövetelésére.

Ha az átadott ajándék még megvan, azt az ajándékozó akkor követelheti vissza, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti.

Ha a megajándékozott az ajándékozó rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó nemcsak a még meglévő ajándékot, hanem az ajándék helyébe lépett értéket is visszakövetelheti, kivéve, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, vagy ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta. A jog e körben megbocsátásnak tekinti azt is, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

Az ajándékozó visszakövetelheti továbbá az ajándékot (vagy az ajándék helyébe lépett értéket) akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Kisegítő szabály, hogy a szokásos mértékű ajándék visszakövetelésének még a kivételes esetekben sincs helye. Amennyiben pedig az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő alatt sem követeli vissza (pedig azt megtehetné) az nemcsak az előbb említettek szerinti megbocsátásnak, hanem a visszakövetelésről való lemondásnak is minősül.

A bejegyzés III., befejező részében az ajándékozással járó fizetési kötelezettségekről írok. 


Természetesen a fenti tájékoztatás műfaji és terjedelmi korlátok miatt sem lehet teljes, így konkrét probléma, kérdés esetén érdemes megfontolni ügyvéd, jogi szakember felkeresését.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu