A leghosszabb magyar név nyomában

2017.05.30

Vajon kinek van a leghosszabb neve az országban?
Egyáltalán, elméletileg milyen hosszú lehet egy magyar személynév?

A fenti kérdéseket járja körül jelen könnyedebb bejegyzés.

Vizsgálódásunkat kezdjük az anyakönyvi eljárásról szóló törvénnyel. E szerint egy magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll.

Családi név (vezetéknév):
A születési családi név egy- vagy kéttagú. A kéttagú családi név tagjait kötőjel köti össze.

Utónév (keresztnév):
Anyakönyvezni a szülők által meghatározott sorrendben legfeljebb két, a gyermek nemének megfelelő utónevet lehet a Magyar Tudományos Akadémia által összeállított utónévjegyzékből. Az utónévjegyzéket az MTA a honlapján teszi közzé.

Eddig tehát rögzíthetjük, hogy legfeljebb 2 családnevünk, és legfeljebb 2 keresztnevünk lehet. Például Kovács-Nagy Bence Máté / Tóth-Horváth Hanna Anna [1]

A házasságkötés után a Ptk. szerint a feleség , választása szerint viseli
a) a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét (Tóth-Horváth Hanna Anna);
b) a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét (Kovács-Nagy Bence Máténé Tóth-Horváth Hanna Anna - érezhető, már közel a rekordhosszúság J );
c) a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja (Kovács-Nagyné Tóth-Horváth Hanna Anna); vagy
d) a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét (Kovács-Nagy Hanna Anna).

A férj pedig a házasságkötés után, választása szerint viseli
a) a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét (Kovács-Nagy Bence Máté); vagy
b) a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét (Tóth-Horváth Bence Máté).

A fentieken túl a házasok házassági névként kettőjük családi nevét is összekapcsolhatják, hozzáfűzve a saját utónevüket, azonban az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része így is legfeljebb kéttagú maradhat. Magyarul ezzel a lehetőséggel nem tudjuk növelni nevünk hosszát.

A házassági névviselés vizsgálatával eljutottunk egy elméletileg lehetséges, rekordgyanús hosszhoz: Kovács-Nagy Bence Máténé Tóth-Horváth Hanna Anna. Bár már ez a név is érdekesen mutatna egy igazolványban (arról nem is beszélve, hogy a karakterek száma persze még jóval több is lehet), vajon elképzelhető még hosszabb, még több elemből álló magyar személynév?

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény szerint az egy családhoz tartozók (vagy azonos családnevűek) megkülönböztetésére betűjelet használhatunk, amit a családi név részének kell tekinteni, így az nem is minősül külön tagnak. Ezt a betűjelet a családi nevet megelőzően vagy azt követően nagybetűvel kell írni, és a betűjel után pontot kell tenni.

Ha a képzelt személyünknek mind saját, mind férje felvett családi neve tartalmaz ilyen megkülönböztető betűjelet, akkor a név a következőképpen nézne ki:

Kovács-Nagy A. Bence Máténé Tóth-Horváth B. Hanna Anna

Lehet ezt még fokozni? Igen!

Ugyanis a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény illetve egy kapcsolódó kormányrendelet szerint az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos és a jogász szakon oklevelet szerzett személyek a doktori cím használatára jogosultak. A doktori címet a viselt nevéhez "dr." jelzéssel kell a nyilvántartásba bejegyezni. A kérelmező több doktori címe közül csak egy jegyezhető be. Tudományos fokozat - a doktori cím kivételével - a nyilvántartásba nem jegyezhető be.

Azaz a három részből álló bejegyzéssorozatban ismertetett hatályos magyar jogszabályi környezetben az elméletileg leghosszabb (legtöbb elemből álló) magyar személynév a következő lehetne:

dr. Kovács-Nagy A. Bence Máténé dr. Tóth-Horváth B. Hanna Anna 😊

[1] A példához leggyakoribb magyar családneveket (forrás: Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája (Tinta könyvkiadó)) és utóneveket (forrás: https://magyarnevek.hu 2015) használtam fel.

Dr. Ecsedy Miklós ügyvéd

KERTVÁROSI IRODA: Budapest XVII. Ker. BELVÁROSI IRODA: Budapest VI. Ker. LEVELEZÉSI CÍM: 1660 Budapest, Pf.: 459. TEL: +36 (20) 211 - 7758 E-MAIL: ugyved@drecsedy.hu WEB: www.drecsedy.hu